Ált. követelmények beüzemeléshez

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Berendezések üzembe helyezése esetén

 

Alapkövetelmények, minden esetben:

•          Üzembe helyezés csak érvényes, az eladó által megfelelően kitöltött és lepecsételt jótállási jeggyel rendelkező készüléken végezhet? el. Beüzemelés után a szakszerviznek a jótállási jegy megfelelő részeit ki kell töltenie, aláírnia és lepecsételnie.

•          A beüzemelést követően a tulajdonost/kezelőt a készülék alapvető üzemeltetéséről oktatásban kell részesíteni és fel kell hívni figyelmét a gépkönyvben lévő utasítások maradéktalan betartására. Fontos megemlíteni, hogy a készülék rendeltetésszerű használatához hozzá tartozik a karbantartás, amelynek rendszeressége függ a felállítási környezettől és az üzemelési körülményektől, de éveként legalább egy alkalommal el kell végezni.

•          A tulajdonos/kezelő a beüzemelési munkalapon aláírásával és nevének olvasható feltüntetésével adja meg a szakszerviz részére a teljesítésigazolást.

Gázkazánok 100 kW összteljesítmény alatt:

•          A helyszínen a szakipari munkáknak (villany-, fűtés-, hideg- és meleg víz-, kémény-, szellőzés-, gázszerelés) befejezettnek kell lennie, legalábbis a kazán üzemeltethetőségével összefüggő munkafázisoknak. A felsoroltak bármelyikének hiányában a beüzemelés megtagadható, amennyiben életet vagy a biztonságot veszélyeztet. Kisebb hiányosságok esetén a szakszerviznek együttműködést kell mutatnia, amennyiben azoknak megvalósulása elfogadható időtartamon  belül várható. Meghiúsult beüzemelés esetén jegyzőkönyvet kell felvenni, ami tartalmazza a hiányosságokat.

•          A törvényi előírások által megkövetelt szakhatósági engedélyek (kéményseprő, gázszolgáltató) érvényességéről, a villamos érintésvédelmi mérés meglétéről a beüzemelés előtt meg kell győződni. Ezek hiányában a beüzemelés megtagadható.

•          Kazán csak vízzel feltöltött fűtési rendszerben indítható el. A beüzemeléskor a rendszer nyomását ellenőrizni kell.

•          A szabványokban előírt biztonsági elemek meglétét és működőképességét a szakszerviznek ellenőrizni kell. Ilyenek a fűtési- és HMV oldali biztonsági szelepek és tágulási tartályok, tetőtéri kazánházak esetén a vízhiány biztosító. Megtagadható a beüzemelés ezek hiánya esetén és abban az esetben, ha a biztonsági szelep és a kazán között elzáró szerelvény van.

•          A helyiséglevegőtől függő üzemű kazánok megfelelő  légellátását ellenőrizni kell. Tilos üzembe helyezni ilyen készüléket, amennyiben az olyan lakótérben került felállításra,ahol más, helyiséglevegőtől függő fűtőberendezés (pl. kandalló) vagy biztonsági reteszelés nélküli gépi elszívás üzemel.

•          Zárt égésterű készülékek légbeszívó-/füstgázelvezető rendszerének tömörségét, a szívóoldalon füstgázelemzővel mért levegő összetétel alapján ellenőrizni kell.

•          Minden esetben meg kell győződni a fűtési víz keménységéről és kémhatásáról. A gépkönyv előírásait minden esetben figyelembe kell venni. A vízkeménységre a német VDI2035 előírás követelményei mértékadók, amelyről a szakszervizek adnak felvilágosítást. A VDI előírás lényege, hogy  egy adott rendszerbe élettartama során csak korlátozott mennyiségű kezeletlen víz tölthető, bizonyos mennyiséget követően a feltöltő vízből a keménységet okozó anyagokat el kell távolítani. Ez történhet nátriumos vízlágyítóval vagy speciális vegyszerekkel. A kémhatás alumínium alapanyagú kazántestek esetén 8,2-8,5 pH érték lehet. Ezt csak speciális vegyszerrel lehet beállítani. Más adalékok, tisztítószerek és fagyállók csak a szakszerviz előzetes írásbeli engedélyével tölthetők a vízbe.

•          A csatlakozási gáznyomás értékét mindig ellenőrizni kell.

•          Tilos a kazánházban a beüzemelés alatt és azt követően olyan munkát végezni, ami robbanásveszélyes vagy a kazán elpiszkolódásához és károsodásához vezethet.

•          A szakszerviznek nem feladata az elektromos vezetékeke kiépítése. A villanyszerelési munkákat csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező villanyszerelő végezheti. A kábelezéshez szükséges bekötési rajzok a gépkönyvekben vagy a gyártók honlapján találhatók meg.  Az erős- és gyengeáramú vezetékek csak megfelelő védőtávolságban vezethetők, amennyiben erre nincsen lehetőség árnyékolt vezetéket kell használni. A szakszerviz feladata a bekötések elvégzése, az erősáramú elemek működésének próbája, az érzékelők elhelyezésének ellenőrzése.

•          A szabályozó rendszer és a kazán üzemi jellemzőit  a beüzemeléskor a helyi adottságoknak megfelelően kell beállítani és erről a gépkönyvben található jegyzőkönyvet ki kell tölteni. A szabályozót kizárólag a gyár által megadott kapcsolási rajznak megfelelően szabad használni, az előírásoknak megfelelő kapcsolási teljesítményű elemeken.

WordPress theme: Kippis 1.15